top of page

CONTACT & DIRECTIONS

9:00am – 8:00pm

9:00am-- 8:00pm

9:00am – 8:00pm

9:00am – 8:00pm

9:00am – 8:00pm

9:00am --5:00pm

10:00am--5:00pm

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sau

Thứ bảy

Chủ nhật

Giờ mở cửa:
 
Làm Hẹn:

 

Xin liên hệ với chúng tôi để lên lịch hẹn ngày hôm nay.

Gọi cho chúng tôi theo số: 816-505-3669

Email: staff@firstpointurgentcare.org Kansas City, MO

Email: staffks@firstpointurgentcare.org Gardner, KS

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi sau khi khám bệnh First Point Urgent Care, xin vui lòng gọi cho chúng tôi và email. Các email thường được trả lời trong vòng 24 giờ.

bottom of page