top of page

Chúng tôi chấp nhận tiền mặt và hầu hết các thẻ tín dụng.  Chúng tôi nhận bảo hiểm của của chính phủ cho bệnh nhân có thu nhập thấp (Missouri Medicaid Health Care plans)

BO HIM & CHI PHÍ

Bảo hiểm: 
 • Nhận hầu hết các loại bảo hiểm sức khỏe. Chúng tôi có nhận bảo hiểm của chính phủ cho các bệnh nhân có thu nhập thấp (Medicaid).  Xin vui lòng xem danh sách dưới đây. Nếu bạn không có bảo hiểm sức khoẻ, chúng tôi có chính sách giảm giá đặc biệt cho các bệnh nhân trả tiền mặt ; do bởi sức khỏe của các bạn rất quan trọng.        

 • Đối với các bệnh nhân trả bằng tiền mặt, sau khi khoản phí này được thanh toán, bạn sẽ không nhận thêm bất cứ hóa đơn nào cho chuyến thăm của bạn. Xin lưu ý, đây là bảng giá cho các bệnh nhân thanh toán bằng tiền mặt

Phí dựa trên mức độ nghiêm trọng của chuyến viếng thăm:

 • Cấp 1: $109 Khám bệnh (không có xét nghiệm- viêm xoang/nhiễm trùng lỗ tai, cảm lạnh, đau lưng, cung cấp thuốc...)

 • Cấp 2: $139 Khám bệnh (Bao gồm một đến hai xét nghiệm, ví dụ như: Cúm, RSV, Strep, sốt, mệt mỏi, nhiễm trùng bàng quang...)

 • Cấp 3: $179 Khám bệnh (Bao gồm một xét nghiệm và tiêm thuốc điều trị, nebulizer. Ví dụ hen suyễn , viêm phế quản, COPD, viêm phổi,  bong gân/trật gân...)

 • Cấp 4 $219 bao gồm cho các thủ tục phức tạp như chụp X-quang, EKG: Khâu vết rách/áp xe, tháo móc cá/gỡ móng chân, băng vết thương/vết xước, lấy ra vật lạ, băng bó xương/gãy, chống nạng ...).

 • United Health

 • Blue Cross/Blue Shield

 • Aetna/First Health

 • Cigna

 • Freedom Network

 • Multiplan

 • Medicare

 • Humana

 • Coventry

 • Cerner

 • Ambetter Home State Health

 • Missouri Medicaid Plans-Missouri MONet, Home State Health, Missouri WellCare, United Health Care Community Plan

 • Healthy Blue

Để có thông tin về các loại bảo hiểm y tế  mà chúng tôi nhận, xin hãy liên hệ trực tiếp với phòng khám ở số: (816)-505-3669

Đtiết kim thi gian khi đến văn phòng, xin đăng ti  và đin vào tt c các mu đơn/h sơ lý lch/bnh lý ca bnh nhân ca bn đây!

bottom of page